s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 24/07/2017 Thứ Ba 25/07/2017 Thứ Tư 26/07/2017 Thứ Năm 27/07/2017 Thứ Sáu 28/07/2017
   7:00 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Đầu tư cổ phiếu Tiếng thời gian Nhạc chọn lọc Quỳnh Lan Nhạc tuyển Minh Thư Tác giả tác phẩm
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do//Pvtm: Bio Mr2 Á Châu Tự Do
   11:30AM Pvtm: BS Trọng Võ Pvtm: Bio Mr 2 Sưu tầm đó đây Di Trú với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Phân tích TS Tình Yêu & Gia Đình Thẻ vàng – Mai Ngọc Bảo Sinh hoạt Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Pvtm: Mac M – Máy tín dụng pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp
   3:00 PM Pvtm: Van Academy Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Tax & Audit Pvtm: Van Academy Pvtm: Van Academy
   3:30 PM Chuyện Hay Ý Đẹp LS Michael Cao Lena Lệ Ngọc Phỏng vấn Chương trình Vẻ Vang Dân Việt Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   4:00 PM Tự do luật pháp Luật pháp tình thương Luật Pháp & Đời Sống “ “ Gia Chánh
   4:30 PM LS Phan Quốc Cường LS Vivian Hằng Phan LS Tom Tùng Hoàng Nhạc ngoại quốc Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Diễn đàn Mẹo Vặt Chương trình Garage Sale Gia Cư Di trú & nhập tịch Luật Pháp ( LS David Vương)
   6:30 PM Mai Hải & Kim Thoa ” “ Nguyễn Văn Bằng LS Thiên Trang & Kevin PVTM: Precious Realty
   7:00 PM Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 21/07/2017 RSH Chúa Nhật 22/07/2017
  7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày 7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày
  7:15 AM Khai tâm thiền 7:15 AM Tin tức đài VOA
  7:45 AM Về với chân tâm 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:15 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Sắc Đẹp 9:00 AM Nhạc yêu cầu//M.Hòa tường trình chùa Thạch Viên
  9:30 AM BS Vũ Anh Tuấn 9:30 AM “ “
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc ngoại quốc
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Pvtm:Teletron 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Chương trình chiếc xe và bạn 12:30 PM Phát lại Vấn Đề Hôm Nay
  1:30 PM Phỏng vấn chùa Liên Hoa về khóa tu Phật Pháp 1:30 PM Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Pvtm: Teletron 2:30 PM Pvtm: Teletron//M.Hòa Tường trình ra mắt sách
  3:00 PM Chương trình Sống Khỏe – BS Phạm Ánh 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00PM Rerun Phỏng vấn buổi thuyết trình ra mắt sách nhà văn Thiện Ý 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Tuổi trẻ vấn nạn xã hội 5:00 PM Nhạc tuyển với Minh Thư
  5:30PM “ “ 5:30 PM Sưu tầm đó đây
  6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  6:30 PM Nhạc yêu cầu 6:30 PM Nhạc yêu cầu
  7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh 7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh