s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 24/04/2017 Thứ Ba 25/04/2017 Thứ Tư 26/04/2017 Thứ Năm 27/04/2017 Thứ Sáu 28/04/2017
   7:00 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng thời gian Chuyện Hay Ý Đẹp Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan PVTM: Supplement Depot PVTM: Supplement Depot
   11:00 AM Á Châu Tự Do // PVTM : BS Trọng Võ Á Châu Tự Do // Pvtm: Bio Mr 2 Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do // Pvtm: Bio Mr 2 Á Châu Tự Do
   11:30AM PVTM: Supplement Depot PVTM: Supplement Depot PVTM: Supplement Depot Nhạc tuyển với Minh Thư PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Phân tích thời sự - GS Nguyễn Trần Quí Tình Yêu & Gia Đình Di Trú Với Nam Lộc SH Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Pvtm: Van Academy pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp
   3:00 PM Chương trình Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Pvtm: Van Academy Tài chánh và địa ốc Sưu tầm đó đây
   3:30 PM Chương trình đặc biệt – Mầu nhiệm tháng 4 LS Michael Cao Tác giả tác phẩm # Nam Lộc phần 2 Jane Nga Dung Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   4:00 PM Tự do luật pháp Luật pháp & Tình thương Luật pháp & Đời sống Truyện ngắn Gia Chánh
   4:30 PM LS Phan Quốc Cường Ls Vivian Hằng Phan LS Tom Tùng Hoàng Trên Đỉnh Mồ Côi Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Hồi ký tháng 4 Hồi ký tháng 4 Hồi ký tháng 4 Hồi ký tháng 4 Hồi ký tháng 4
   6:00 PM Kế Hoạch Tài Chánh Gia cư trong đời sống Chương trình Property Tax Di trú & nhập tịch Luật Pháp ( LS David Vương)
   6:30 PM Tina Cao Nguyễn Văn Bằng – ATM Tax LS Thiên Trang & Kevin PVTM: Precious Realty
   7:00 PM Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 29/04/2017 RSH Chúa Nhật 30/04/2017
  7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày 7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày
  7:15 AM Về với chân tâm 7:15 AM Tin tức đài VOA
  7:45 AM Tiếng thời gian 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:15 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông 9:00 AM Nhạc yêu cầu
  9:30 AM BS Phạm Hữu Tâm 9:30 AM Quê Hương, Nhạc Tranh Đấu
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Sưu tầm đó đây 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Tác giả tác phẩm
  12:30 PM Góc vườn quê hương 12:30 PM Phát lại Vấn Đề Hôm Nay// Đoản khúc cho tình yêu
  1:30 PM Chương trình luật pháp –LS Annie Nguyễn 1:30 PM Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Nhạc Tình Thế Giới 2:30 PM M.Hòa tường trình tưởng niệm quốc hận 30/4
  3:00 PM Sống khỏe –BS Phạm Ánh 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00PM Rerun Tin Tức Mình 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Tác giả tác phẩm - Thái Thanh 5:00 PM Nhạc tuyển Minh Thư
  5:30PM “ “ 5:30 PM Chương trình ĐB - Trung Tá Đặng Sĩ Vinh
  6:00 PM Hồi ký Dương Phục – Vũ Thanh Thủy 6:00 PM Hồi Ký Dương Phục –Vũ Thanh Thủy
  6:30 PM Nhạc yêu cầu –Tháng 4 đen 6:30 PM Nhạc yêu cầu –Tháng 4 đen
  7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh 7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh