s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 22/05/2017 Thứ Ba 23/05/2017 Thứ Tư 24/05/2017 Thứ Năm 25/05/2017 Thứ Sáu 26/05/2017
   7:00 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng thời gian Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan PVTM: Teletron PVTM: Supplement Depot PVTM: Supplement Depot
   11:00 AM Á Châu Tự Do // PVTM : BS Trọng Võ Á Châu Tự Do // Pvtm: Bio Mr 2 Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do // Pvtm: Bio Mr 2 Á Châu Tự Do
   11:30AM PVTM: Supplement Depot PVTM: Supplement Depot PVTM: Supplement Depot Di Trú với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Phân tích Thời Sự Tình Yêu & Gia Đình Diễn đàn Hiệp Lực SH Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop pvtm: Vinashop
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Tax & Audit pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp
   3:00 PM Lena Lệ Ngọc Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Pvtm: Van Academy Chương trình Mẹo Vặt Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   3:30 PM Pvtm: Van Academy LS Michael Cao Phỏng vấn Thấp Nến Cầu Nguyện Hồng Hoa Pvtm: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp Luật pháp & Tình thương Luật Pháp & Đời Sống Phỏng vấn hội thoại Houston – Cảm Ơn Anh Gia Chánh
   4:30 PM LS Phan Quốc Cường LS Vivian Hằng Phan LS Tom Tùng Hoàng Tác giả tác phẩm Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Kế Hoạch Tài Chánh Pvtm: Teletron//Chương trình Điện Toán Chương trình Thuế BĐS – ATM Tax Di trú & nhập tịch Luật Pháp ( LS David Vương)
   6:30 PM Tina Cao Ngô Quang Tín Hoan Lai & Jessica Hoàng LS Thiên Trang & Kevin PVTM: Precious Realty
   7:00 PM Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 20/05/2017 RSH Chúa Nhật 21/05/2017
  7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày 7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày
  7:15 AM Về với chân tâm 7:15 AM Tin tức đài VOA
  7:45 AM Tiếng thời gian 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:15 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình y tế 9:00 AM Y Học Thường Thức
  9:30 AM DS Nguyễn Phương Ninh 9:30 AM BS Nguyễn Văn Vân
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Pvtm:Teletron 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Kinh tế tài chánh trong Đời Sống 12:30 PM Phát lại Vấn Đề Hôm Nay// Đoản khúc cho tình yêu
  1:30 PM Chương trình luật pháp – LS Anne Nguyễn 1:30 PM Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Phỏng vấn hội thoại chương trình Góp Lá Mùa Xuân 2:30 PM Nhạc ngoại quốc với Hà Như
  3:00 PM Phỏng vấn lễ phật đản chùa Pháp Luân 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00PM Phỏng vấn chương trình Vinh Qui Bái Tổ - Trung Tâm Văn Hóa VN 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Tuổi trẻ vấn nạn XH 5:00 PM Nhạc tuyển với Minh Thư
  5:30PM “ “ 5:30 PM Sưu tầm đó đây
  6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  6:30 PM Nhạc yêu cầu 6:30 PM Nhạc yêu cầu
  7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh 7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh