s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 26/06/2017 Thứ Ba 27/06/2017 Thứ Tư 28/06/2017 Thứ Năm 29/06/2017 Thứ Sáu 30/06/2017
   7:00 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA//Pvtm: Lika VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Chuyện Hay Ý Đẹp Nhạc tình thế giới Nhạc chọn lọc Quỳnh Lan Nhạc tuyển Minh Thư Mỗi tuần một sáng tác
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Pvtm: BS Trọng Võ Pvtm: Bio Mr 2 Sưu tầm đó đây Pvtm: Bio Mr 2 PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM An Toàn 24/7 Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Nha Khoa Trong Đời Sống Tin Tức Mình
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Pvtm: Mac USA pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp
   3:00 PM Pvtm: Van Academy Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Phỏng vấn Picnic Hè Garage Sale Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   3:30 PM Tiếng thời gian LS Michael Cao Hội Văn Hóa Khoa Học “ “ Pvtm: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp Luật pháp và Tình Thương Luật Pháp & Đời Sống Chương trình Gia Cư Gia Chánh
   4:30 PM LS Phan Quốc Cường LS Vivian Hằng Phan LS Tom Tùng Hoàng Nguyễn Văn Bằng Ẩm thực chay
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Kế hoạch tài chánh GĐ Chương trình Điện Toán Mẹo Vặt Di trú & nhập tịch Luật Pháp ( LS David Vương)
   6:30 PM Tina Cao Ngô Quang Tín “ “ LS Thiên Trang & Kevin PVTM: Precious Realty
   7:00 PM Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 24/06/2017 RSH Chúa Nhật 25/06/2017
  7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày 7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày
  7:15 AM Khai Tâm Thiền  7:15 AM Tin tức đài VOA
  7:45 AM Về với chân tâm 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:15 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Y Khoa 9:00 AM Nhạc yêu cầu
  9:30 AM DS Phương Ninh 9:30 AM " "
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//M.Hòa tường trình SHCĐ
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Sưu tầm đó đây 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Chiếc xe và bạn 12:30 PM Phát lại Tin Tức Mình
  1:30 PM Tiếng thời gian 1:30 PM Chương trình Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Pvtm: Teletron 2:30 PM Nhạc QT
  3:00 PM Sống khoẻ với BS Phạm Ánh 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00PM Tiếng hát trên làn sóng 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Phát lại Vấn Đề Hôm Nay 5:00 PM Nhạc tuyển với Minh Thư
  5:30PM “ “ 5:30 PM Truyện Ngắn 
  6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  6:30 PM M.Hoà tường trình//Nhạc yêu cầu 6:30 PM Nhạc yêu cầu
  7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh 7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh