s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 21/08/2017 Thứ Ba 22/08/2017 Thứ Tư 23/08/2017 Thứ Năm 24/08/2017 Thứ Sáu 25/08/2017
   7:00 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng thời gian Chuyện Hay Ý Đẹp Nhạc chọn lọc Quỳnh Lan Nhạc tuyển Minh Thư Nhạc ngoại quốc
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do // Pvtm: Bio Mr 2 Á Châu Tự Do
   11:30AM Pvtm: BS Trọng Võ Pvtm: Bio Mr 2 Sưu tầm đó đây Di Trú với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM An Ninh Cộng Đồng Tình Yêu & Gia Đình Thẻ vàng – Mai Ngọc Bảo SH Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Máy Tín Dụng – Mac USA pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp
   3:00 PM Hội thoại Liên Tôn Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Phỏng vấn Văn Nghệ Đấu Tranh Phỏng vấn Ra Mắt Sách Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   3:30 PM “ “ LS Michael Cao ” “ Pvtm: Van Academy Pvtm: Van Academy
   4:00 PM Tự do luật pháp Luật pháp và tình thương Luật Pháp & Đời Sống Tax và Audit Gia Chánh
   4:30 PM LS Phan Quốc Cường Ls Vivian Hằng Phan LS Tom Tùng Hoàng Lena Lệ Ngọc Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Kế hoạch tài chánh GĐ Pvtm: Teletron//Garage Sale//Diễn đàn Mẹo Vặt Chương trình Gia Cư Di trú & nhập tịch Luật Pháp ( LS David Vương)
   6:30 PM Tina Cao Mai Hải & Kim Thoa Nguyễn Văn Bằng LS Thiên Trang & Kevin PVTM: Precious Realty
   7:00 PM Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3 Thông báo lần 3
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 19/08/2017 RSH Chúa Nhật 20/08/2017
  7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày 7:00AM Thời tiết, nhạc vui tươi đầu ngày
  7:15 AM M.Hòa tường trình giải Túc Cầu của HĐĐDCĐ 7:15 AM Tin tức đài VOA
  7:45 AM Về với chân tâm 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:15 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình sắc đẹp 9:00 AM Y học thường thức
  9:30 AM Bs Hùng Anh 9:30 AM Bs Vân
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Pvtm:Teletron 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Chương trình Góc vườn quê hương 12:30 PM Rerun Phân Tích Thời Sự
  1:30 PM Luật pháp và di trú – LS Ann Nguyễn 1:30 PM Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Sưu tầm đó đây 2:30 PM Nhạc ngoại quốc với Hà Như
  3:00 PM Y Học Về Tim 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00PM Rerun Vấn Đề Hôm Nay 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Phỏng vấn chương trình nhạc thính phòng Tìm Về Kỷ Niệm 5:00 PM Nhạc tuyển với Minh Thư
  5:30PM “ “ 5:30 PM Chuyện Hay Ý Đẹp
  6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//M.Hòa tường trình gây quĩ Formosa
  6:30 PM Nhạc yêu cầu 6:30 PM Nhạc yêu cầu
  7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh 7:30 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh