s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh tại California và ông Phạm Văn Đảm tại Boston - 02/01/2019