s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn nhà báo Triều Giang và cha Nguyễn Văn Hùng tại Đài Loan về vụ kiện Formosa - 12/06/2019