s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn mục sư Nguyễn Công Chính và cô H'Ra, một người dân tộc đang xin tị nạn tại Thái Lan - 01/08/2019