s5 logo

Phỏng vấn luật sư Steven Điêu về buổi họp báo của liên danh Xây Dựng - 23/12/19