s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng Vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp giám mục tiên khởi Giáo Phận Hà Tĩnh và nhà báo Triều Giang về buổi gây quỹ của hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa - 21/21/2020