s5 logo

Gia Chánh - Bắp Trừu Hầm Cà Tím, Cà Chua - 28/02/2020