s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn linh mục Phạm Hữu Tâm và bác sĩ Hồ Trâm về vấn đề xét nghiệm Covid-19 tại Houston - 15/05/2020