s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm và hòa thượng Thích Huyền Việt về các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của ông George Floyd - 09/06/2020