s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn bác sĩ Hoàng Kim Thành và luật sư Tom Hoàng về tấm bảng "Black Lives Matter" trên con đường Bellaire gây bất bình trong cộng đồng thời gian qua - 03/07/2020