s5 logo
bannerthroughoureyes

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn ông Đinh Hùng Cường từ Washington DC và nha sĩ Chu Văn Cương từ Houston về những sinh hoạt cuối tuần qua ủng hộ TT Trump và đảng Cộng Hòa - 16/11/2020