s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - P/v với LS Tom Hoàng v/v ủng hộ hay phản đối sắc lệnh không bắt buộc đeo khẩu trang của thống đốc Greg Abbott - 13/08/2021