s5 logo

Vấn Đề Hôm Nay - Phỏng vấn nhà báo Triều Giang từ Austin và phóng viên Thanh Trúc từ Washington DC - 08/10/2021