s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 20/08/2018 Thứ Ba 21/08/2018 Thứ Tư 22/08/2018 Thứ Năm 23/08/2018 Thứ Sáu 24/08/2018
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa tường trình SHCĐ //Nhạc Tình Thế Giới Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay// Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO//PVTM: Teletron THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng Thời Gian Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Ngoại Quốc Nhạc Minh Thư Mỗi tuần một sáng tác
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Chương trình Bạn Có Biết Chuyện Hay Ý Đẹp Sưu tầm đó đây Di trú với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình Góc Vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Chương trình Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Chương trình Tin Tức Mình
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Chương trình Tác Giả Tác Phẩm Pvtm: Supplement Depot Khúc hát trong chiều//PVTM: Teletron Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Hội thoại Liên Tôn PVTM: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Vita Đẹp// PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM PVTM: Van Academy at 3:30PM//PVTM: Mỹ phẩm Hạnh Lê Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Garage Sale//PVTM: Teletron PVTM: Mỹ Phẩm Facade // PVTM: Mỹ phẩm Hạnh Lê PVTM: Precious Realty// Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường//PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Kế hoạch Tài Chánh Gia Đình – Tina Cao Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Địa ốc và Tài Chánh Gia Chánh – Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Chương trình Luật Pháp – LS David Vương Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Chương trình Gia Cư – Nguyễn Văn Bằng Di Trú và Nhập Tịch – LS Thiên Trang & Kevin Phạm Luật Pháp - LS David Vương //PVTM: Van Academy
   7:00 PM Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 18/08/2018 RSH Chúa Nhật 19/08/2018
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30 AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Tiếng Thời Gian 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Y Tế - DS Phương Ninh 9:00 AM Chương trình Chuyện Hay Ý Đẹp
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế Tài Chánh//PVTM: Teletron//Chương trình Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM PVTM: Teletron//Nhạc Tình Thế Giới
  12:30 PM Chương trình Học Đường 12:00 PM Chương trình Nhạc Yêu Cầu
  1:30 PM Chương trình Bạn Có Biết 1:30 PM Chương trình Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Nhạc ngoại quốc với Hà Như 2:30 PM Nhạc Minh Thư//PVTM: Teletron
  3:00 PM Phỏng vấn Phim Lê Văn Khoa – Một Đời Cho Nghệ Thuật 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00 PM Phỏng vấn Vu Lan Chùa Liên Hoa 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Truyện ngắn – Thiếu Nữ Bên Hồ Sen 5:00 PM Phân Tích Thời Sự - Giáo Sư Nguyễn Trần Quí
  6:00PM Thông Báo Lần 3 6:00 PM Thông Báo Lần 3
  6:30PM Nhạc Yêu Cầu 6:30 PM Nhạc Yêu Cầu
  7:30PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7 :30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh