s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 25/06/2018 Thứ Ba 26/06/2018 Thứ Tư 27/06/2018 Thứ Năm 28/06/2018 Thứ Sáu 29/06/2018
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA PVTM: Teletron//VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Nhạc tình thế giới Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Ngoại Quốc Sưu Tầm Đó Đây//PVTM: MBS Tác Giả Tác Phẩm
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiếng thời gian PVTM: RA Realty Chuyện Hay Ý Đẹp Nhạc tuyển với Minh Thư PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình Phỏng vấn Hội Thoại Phong Trào Hưng Ca Tình Yêu & Gia Đình Chương trình An Ninh CĐ Chương trình Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Chương trình Tin Tức Mình
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM PVTM: Kế Hoạch Tài Chánh GĐ PVTM: Vita Đẹp// PVTM: Bio Mr 2 Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Vita Đẹp// PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM PVTM: Mỹ phẩm Hạnh Lê at 3:30PM Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Thẻ Vàng Chương trình Garage Sale //PVTM: Fucoidan – Mỹ Phẩm PVTM: Precious Realty//Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Diễn Đàn Mẹo Vặt Gia Chánh – Thu Phượng
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Chương trình Luật Pháp – LS David Vương Chiếc Xe và Bạn – Vũ Thế Hiệp Chương trình Gia Cư – Nguyễn Văn Bằng Luật Di Trú và Nhập Tịch – Ls Thiên Trang – Kevin Phạm Luật Pháp - LS David Vương// PVTM: Van Houston Academy
   7:00 PM Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 23/06/2018 RSH Chúa Nhật 24/06/2018
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30 AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Tiếng Thời Gian 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Y Tế - DS Nguyễn Phương Ninh 9:00 AM Chương trình Nguồn Gốc Văn Hóa Việt
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Chuyện Hay Ý Đẹp
  11:00 AM Kinh tế tài chánh//Pvtm: Teletron 11:00 AM Rerun Vấn Đề Hôm Nay
  11:45 AM Nhạc Yêu Cầu 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Chương trình Thuốc Tây 12:30 PM Nhạc Yêu Cầu
  1:30 PM Nhạc ngoại quốc với Hà Như 1:30 PM Chương trình Đặc Biệt
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Đặc Biệt 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:00 PM Bạn Có Biết//Nhạc Ngoại Quốc 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00 PM Chương trình Hòa Ca Cổ Nhạc 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Tác Giả Tác Phẩm 5:00 PM Bình Luận World Cup//Tường trình M.Hòa
  6:00PM Thông Báo Lần 3 6:00 PM Thông Báo Lần 3
  6:30PM Nhạc Yêu Cầu 6:30 PM Nhạc Yêu Cầu
  7:30PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh