s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 03/08/2020 Thứ Ba 04/08/2020 Thứ Tư 05/08/2020 Thứ Năm 06/08/2020 Thứ Sáu 07/08/2020
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM PVTM: Hải Lê PVTM: Hải Lê Nhạc Minh Thư Tác Phẩm Tác Giả Bạn Có Biết
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm Cùng Đài 900 Nhạc Quỳnh Lan Sưu Tầm Đó Đây Tiết Kiệm Cùng Đài 900AM PVTM: Hải Lê
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Nha Khoa Đời Sống Tình Yêu & Gia Đình Nhãn Khoa Thường Thức Bình Luận Thời Sự Sống Vui Du Lịch
   1:30 PM Nghệ Sĩ Đời Sống Hội Thoại Covid 19 Hội Thoại Quân Lực Hội Thoại Covid 19 Nhạc Đức Cường
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Tiếng Thời Gian Bạn Có Biết Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr2
   3:00 PM Garage Sale//Van Academy Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Van Academy // PVTM: Hải Lê Van Academy // PVTM: Hải Lê Van Academy // PVTM: Cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Nha Khoa Thường Thức Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – Vivian Hằng Phan Gia Chánh – Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Nghệ Sĩ Đời Sống Nhạc Tình Thế Giới Nhạc Ngoại Quốc Nghệ Sĩ Đời Sống
   6:00 PM Luật Pháp – LS David Vương – Moody//TGKB Loan Factory Chương trình Điện Toán Chương trình Gia Cư Luật Pháp – LS David Vương – Moody//Nhạc Xứ Người
   7:00 PM Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   7:30 PM Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 01/08/2020 RSH Chúa Nhật 02/08/2020
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Y Tế - DS Nguyễn Phương Ninh 9:00 AM Phát Thanh Phật Giáo Chùa Vietnam
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Tiếng Thời Gian 10:30 AM PVTM: Van Academy
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu
  12:30 PM Góc Vườn Quê Hương 12:30 PM Hội Thoại Đặc Biệt – Dương Phục
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Sống Khỏe – BS Phạm Ánh 2:30 PM PVTM: Teletron//Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Chương trình Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Giai Điệu Vàng Son// Đáp Lời Sông Núi 5:00 PM Nhạc Ngoại Quốc//Truyện Ngắn
  6:30 PM Nhạc Yêu Cầu 6:00 PM Đáp Lời Sông Núi// Nhạc Yêu Cầu
  7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh