s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 23/04/2017 Thứ Ba 24/04/2017 Thứ Tư 25/04/2017 Thứ Năm 26/04/2017 Thứ Sáu 27/04/2017
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ//Bạn Có Biết Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng thời gian Nhạc Quỳnh Lan Nhạc ngoại quốc Hà Như Lớp Học Cổ Phiếu Nhạc Minh Thư
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Sưu tầm đó đây Nhạc Tình Thế Giới Chuyện Hay Ý Đẹp Di Trú với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Phỏng vấn Trại Lên Đường Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ vàng Sinh hoạt Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Pvtm: Van Academy Pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2 Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Garage Sale //PVTM: Hạnh Lê Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Mẹo Vặt Tác giả tác phẩm//PVTM: Fucoidan – Mỹ Phẩm PVTM: Precious Realty//Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Luật Pháp và Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Kế hoạch Tài Chánh GĐ Gia Chánh –Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Chương trình Luật Pháp – LS David Vương – Paul Moody Chương trình Chiếc Xe và Bạn Chương trình ATM Tax Luật Di Trú và Nhập Tịch – Ls Thiên Trang – Kevin Phạm Luật Pháp - LS David Vương// Pvtm: Van Academy
   7:00 PM Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 • RSH Thứ Bảy 21/04/2018 RSH Chúa Nhật 22/04/2018
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00M Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30 AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tiếng thời gian 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Y Tế - DS Nguyễn Phương Ninh 9:00 AM Tác giả tác phẩm
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 10:30 AM Chuyện Hay Ý Đẹp
  11:00 AM Kinh tế tài chánh// PVTM: Teletron 11:00 AM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  12:00 PM Chương trình Học Đường 12:00 PM Pvtm: Teletron
  1:00 PM Sưu tầm đó đây 12:30 PM Nhạc Yêu Cầu//Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Pvtm: Teletron//Tình Khúc Yêu Thương 2:30 PM Pvtm: Teletron//Nhạc Minh Thư
  3:00 PM Nhạc tình thế giới 3:00 PM Phát Lại Vấn Đề Hôm Nay
  4:00 PM Tác giả tác phẩm 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Chương trình Gia Cư 5:00 PM Nhạc ngoại quốc//Truyện ngắn
  6:00PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  6:30PM Nhạc Yêu Cầu 6:30 PM Nhạc Yêu Cầu
  7:30PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh