s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 16/10/2017 Thứ Ba 17/10/2017 Thứ Tư 18/10/2017 Thứ Năm 19/10/2017 Thứ Sáu 20/09/2017
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng thời gian Nhạc chọn lọc Quỳnh Lan Tác giả tác phẩm Nhạc tuyển Minh Thư Nhạc tình thế giới
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Nhạc xứ người – Lời xứ ta Bước vào vườn thơ Nhạc ngoại quốc với Hà Như Sưu tầm đó đây PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình luật pháp : LS David Vương – Paul Moody Tình Yêu & Gia Đình Diễn đàn IMD Diễn đàn HĐĐDCĐ Những năm tháng vui chơi
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Chuyện Hay Ý Đẹp Pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2 Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Văn Lang IPA Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Van Academy Pvtm: Fancade Van Academy
   3:30 PM “ “ LS Michael Cao Chương trình Garage Sale Van Academy Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   4:00 PM Tự do luật pháp Chương trình Nha Khoa Luật Pháp & Đời Sống Địa ốc tài chánh Gia Chánh
   4:30 PM LS Phan Quốc Cường Lê Quang Trường LS Tom Tùng Hoàng Jane Nga Dung Nguyễn Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Chương trình An Toàn 24/07 Luật pháp và tình thương Chương trình Gia Cư Di trú & nhập tịch Luật Pháp ( LS David Vương)
   6:30 PM Tina Cao Vivian Hằng Phan Nguyễn Văn Bằng LS Thiên Trang & Kevin PVTM: Precious Realty
   7:00 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 21/10/2017 RSH Chúa Nhật 22/10/2017
  7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35 AM Về với chân tâm 7:35 AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tiếng thời gian 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Thẩm Mỹ Sắc Đẹp 9:00 AM Y Học Thường Thức
  9:30 AM BS Hùng Anh 9:30 AM BS Nguyễn Văn Vân
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Pvtm:Teletron 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Nhạc yêu cầu 12:30 PM Nhạc yêu cầu
  1:30 PM Sưu tầm đó đây 1:30 PM Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Nhạc tình thế giới 2:30 PM Nhạc ngoại quốc
  3:00 PM Phỏng vấn hội Theresa 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00PM Tác giả tác phẩm 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Tuổi trẻ vấn nạn XH 5:00 PM Nhạc tuyển với Minh Thư
  5:30PM “ “ 5:30 PM Truyện Ngắn
  6:00 PM Nhạc yêu cầu 6:00 PM Nhạc yêu cầu
  7:00 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh 7:00 PM Thời tiết - chấm dứt phát thanh