s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 18/05/2020 Thứ Ba 19/05/2020 Thứ Tư 20/05/2020 Thứ Năm 21/05/2020 Thứ Sáu 22/05/2020
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM PVTM: Hải Lê Nhạc Tình Thế Giới Nhạc Minh Thư Nhạc Ngoại Quốc Nhạc Xứ Người
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do//PVTM: Teletron Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Bạn Có Biết Sưu Tầm Đó Đây Ký Sự Việt Nam Tạp Ghi Thời Sự PVTM: Hải Lê
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình Khai Thuế Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD Điều tra Dân Số Census 2020 Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM Bước Vào Vườn Thơ Hội Thoại Covid 19 PVTM: Teletron//Mỗi Tuần Một Sáng Tác Hội Thoại Covid 19 Người Thật Việc Thật
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM PVTM: Amerigroup PVTM: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Vita Đẹp
   3:00 PM Nghệ Sĩ Đời Sống//PVTM: Teletron Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Hội Thoại Liên Tôn// PVTM: Hải Lê PVTM: Facade// PVTM: Hải Lê Nhạc Đức Cường// PVTM: Cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường PVTM: Hải Lê // Nhạc Quỳnh Lan Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – Vivian Hằng Phan Gia Chánh – Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Hồi Ký – Dương Phục Vũ Thanh Thủy Hồi Ký – Dương Phục Vũ Thanh Thủy Hồi Ký – Dương Phục Vũ Thanh Thủy Hồi Ký – Dương Phục Vũ Thanh Thủy Hồi Ký – Dương Phục Vũ Thanh Thủy
   6:00 PM Luật Pháp – LS David Vương – Moody//Tác Giả Tác Phẩm Địa Ốc – Loan Factory Chiếc Xe và Bạn Chương trình Gia Cư Luật Pháp – LS David Vương – Moody//Nghệ Sĩ Đời Sống
   7:00 PM Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   7:30 PM Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 23/05/2020 RSH Chúa Nhật 24/05/2020
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Sống Khoẻ - BS Phạm Ánh 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Tiếng Thời Gian 10:30 AM Tạp Ghi Thời Sự
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// Tình Khúc Yêu Thương 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu
  12:00 PM Nhạc Yêu Cầu 12:30 PM Chương trình Hội Thoại Covid 19
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Nhạc Tình Thế Giới 2:30 PM PVTM: Teletron//Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Hoà Ca Cổ Nhạc 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Hồi Ký Dương Phục – Vũ Thanh Thủy// Đáp Lời Sông Núi 5:00 PM Truyện Ngắn// Nhạc Ngoại Quốc
  6:30 PM Nhạc Yêu Cầu 6:00 PM Đáp Lời Sông Núi// Nhạc Yêu Cầu
  7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh