s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 19/08/2019 Thứ Ba 20/08/2019 Thứ Tư 21/08/2019 Thứ Năm 22/08/2019 Thứ Sáu 23/08/2019
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Tường trình Sinh Hoạt Cộng Đồng//Tiếng thời gian Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Sưu Tầm Đó Đây Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Nhạc Xứ Người PVTM: Ising Tech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Nhạc Tình Thế Giới Sưu Tầm Đó Đây Chuyện Hay Ý Đẹp Chương trình Đặc Biệt PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Phỏng vấn St. Jude gây quĩ Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD Sinh Hoạt Văn hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM MTMST//United Health Bạn Có Biết Nhạc Ngoại Quốc Nhạc Trẻ Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM PVTM: Alkanline//PVTM: Van Academy Pvtm: Vita Đẹp// PVTM: Van Academy Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Nghệ Sĩ Đời Sống Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao PVTM: TPL// PVTM: Van Academy PVTM: Van Academy //Garage Sale PVTM: Precious Realty//PVTM: Cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Luật Pháp & Tình Thương – Vivian Hằng Phan//PVTM: Teletron Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Tạp Ghi//KHTC Gia Chánh – Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Luật Pháp - LS David Vương //Nhạc Tình Thế Giới Địa Ốc và Tài Chánh – Hạnh Đào Phỏng vấn Việt Fest Chiếc Xe và Bạn Luật Pháp - LS David Vương // Nghệ sĩ đời sống
   7:00 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 17/08/2019 RSH Chúa Nhật 18/08/2019
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình// Á Châu Tự Do 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình// Á Châu Tự Do
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Tình Thế Giới 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông 9:00 AM Y Khoa Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Pvtm: I Singtech 10:30 AM Vấn Đề Hôm Nay
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron//Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu //PVTM: Teletron
  12:30 PM Chương trình Học Đường 12:30 PM Nghệ Sĩ Đời Sống
  1:30 PM PVTM : Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//PVTM: Teletron
  2:30 PM Pvtm: Van Academy//Chương trình ĐB 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Phỏng vấn Việt Fest 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu//Nhạc Chuyển Mục
  5:30 PM Chương trình Nhạc Trẻ 5:00 PM Nhạc Ngoại Quốc//Truyện Ngắn
  6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  6:30 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi 6:30 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
  7:30. PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh