s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 14/10/2019 Thứ Ba 15/10/2019 Thứ Tư 16/10/2019 Thứ Năm 17/10/2019 Thứ Sáu 18/10/2019
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Tường Trình SHCĐ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Sưu Tầm Đó Đây Nhạc Đức Cường Nhạc Minh Thư Nhạc Ngoại Quốc PVTM: Ising Tech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM PVTM: Teletron// Mỗi Tuần Sáng Tác Bạn Có Biết Chuyện Hay Ý Đẹp Ký Sự Việt Nam PVTM: BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Khai Thuế Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD An Ninh Cộng Đồng Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM PVTM: Bio Max Đáp Lời Sông Núi//PTVM: United Health Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM PVTM: Senior Health Pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Bầu Cử PVTM: Facade//Gây Quĩ Chùa Từ Ân PVTM: Precious Realty//PVTM: Cốt Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Nhạc Tình Thế Giới Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Gia Chánh – Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   6:00 PM Luật Pháp - LS David Vương //Tình Khúc Yêu Thương Địa Ốc và Tài Chánh – Hạnh Đào Tạp Ghi Thời Sự//Nhạc Quỳnh Lan Học Viện Công Dân Luật Pháp - LS David Vương // Khúc Hát Trong Chiều
   7:00 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 12/10/2019 RSH Chúa Nhật 13/10/2019
  7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Sắc Đẹp – BS Hùng Anh 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Pvtm: I Singtech 10:30 AM Chuyện Hay Ý Đẹp
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron//Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu//PVTM: Teletron
  12:30 PM Chiếc Xe và Bạn 12:30 PM Nha Khoa trong Đời Sống
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu //PVTM: TPL 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//PVTM: Teletron
  2:30 PM Vấn Đề Hôm Nay//Teletron 2:30 PM PVTM: Teletron
  3:30 PM Hội Văn Hóa Khoa Học 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tiếng Hát Trên Làn Sóng 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Chương trình Đáp Lời Sông Núi 5:00 PM Nhạc Ngoại Quốc// Chương trình Đáp Lời Sông Núi
  6:00 PM Nhạc Yêu Cầu 6:00 PM Nhạc Yêu Cầu
  7:00 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:00 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh