s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 23/03/2020 Thứ Ba 24/03/2020 Thứ Tư 25/03/2020 Thứ Năm 26/03/2020 Thứ Sáu 27/03/2020
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Hội thoại Cộng Đồng Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM PVTM: Hải Lê Tạp Ghi Thời Sự Nhạc Minh Thư Nhạc Tình Thế Giới PVTM: Isingtech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Bạn Có Biết Sưu Tầm Đó Đây Tạp Ghi Thời Sự Chuyện Hay Ý Đẹp PVTM: Hải Lê
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Góc Vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Thẻ Vàng Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM Mỗi Tuần Sáng Tác Nhạc Tình Thế Giới PVTM: Amerigroup Bước Vào Vườn Thơ Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Nhạc Đức Cường Pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao PVTM: Hải Lê//Di Trú – Nam Lộc PVTM: Hải Lê//PVTM: Bio Mr2 PVTM: Precious Realty// PVTM: Cốt Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường PVTM: Hải Lê//Nghệ Sĩ Đời Sống Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – Vivian Hằng Phan Gia Chánh – Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Nhạc Quỳnh Lan Tiếng Thời Gian Nhạc Ngoại Quốc Tác Giả Tác Phẩm
   6:00 PM Luật Pháp – LS David Vương – Moody//Thế Giới Kỳ Bí Địa Ốc – Loan Factory Thuế ATM - Tax Gia Cư – Nguyễn Văn Bằng Luật Pháp – LS David Vương – Moody//Khúc Hát Trong Chiều
   7:00 PM Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   7:30 PM Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 28/03/2020 RSH Chúa Nhật 29/03/2020
  7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:30AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông – BS Hoàng Ngọc Giao 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Tiếng Thời Gian 10:30 AM Tạp Ghi Thời Sự
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu
  12:30 PM Góc Vườn Quê Hương 12:30 PM Nha Khoa trong ĐS
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//Tình Khúc Yêu Thương 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Hội Thoại Covid - 19 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Hòa Ca Cổ Nhạc 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Đáp Lời Sông Núi//Ký Sự Việt Nam 5:00 PM Nhạc Ngoại Quốc// Đáp Lời Sông Núi
  6:30 PM Nhạc Yêu Cầu 6:30 PM Nhạc Yêu Cầu
  7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh