s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 20/09/2021 Thứ Ba 21/09/2021 Thứ Tư 22/09/2021 Thứ Năm 23/09/2021 Thứ Sáu 24/09/2021
   7:15 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:10 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay//Phỏng Vấn Thương Mại Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Phỏng Vấn Thương Mại Bạn Có Biết Nhạc Tình Thế Giới Bạn Có Biết Đoản Khúc Cho Tình Yêu
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Tiếng Thời Gian
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình Góc Vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Sinh Hoạt Văn Hoá Việt Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM Đáp Lời Sông Núi Phỏng Vấn Thương Mại Hội Thoại – Đinh Hùng Cường Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Phỏng Vấn Thương Mại Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM Thế Giới Nha Khoa//Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Hội Thoại – Hội Chợ Thu Yêu Thương Nghệ Sĩ Đời Sống Tác Giả Tác Phẩm //PVTM: Cốt Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Đáp Lời Sông Núi//Phỏng Vấn Thương Mại Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Chương trình Gia Chánh//PVTM: Teletron
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Luật Pháp – LS Paul Moody Nhạc Đức Cường PVTM: BX Financial PVTM: Nam Lê Credit PVTM: BX Financial
   6:00 PM Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 18/09/2021 RSH Chúa Nhật 19/09/2021
  7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Y Tế - DS Phương Ninh 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM PVTM: Dignity 10:30 AM Nhạc Yêu Cầu
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh//Luật Pháp Phổ Thông 11:30AM Phát Lại Hội Thoại với Nhà Văn Phan Nhật Nam
  12:30 PM Nhạc Yêu Cầu 12:30 PM Nha Khoa trong Đời Sống
  1:30 PM PVTM: Quốc Việt 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Sống Khoẻ - BS Phạm Ánh 2:30 PM Chương trình Sài Gòn Xưa
  3:00 PM Nhạc Tình Thế Giới 3:00 PM Chương trình Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn Xã Hội 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Đáp Lời Sông Núi 4:50 PM Nhạc Yêu Cầu // Đáp Lời Sông Núi
  6:00 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh 6:00 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh