s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 16/09/2019 Thứ Ba 17/09/2019 Thứ Tư 18/09/2019 Thứ Năm 19/09/2019 Thứ Sáu 20/09/2019
   7:15 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Tường trình Sinh Hoạt Cộng Đồng//Tiếng thời gian Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO//Pvtm: Teletron THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Sưu Tầm Đó Đây Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Nhạc Xứ Người PVTM: Ising Tech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Nhạc Tình Thế Giới Chương trình Đặc Biệt Chuyện Hay Ý Đẹp Hoa Thơm Trong Ngày PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Nha Khoa trong Đời Sống Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD An Ninh Cộng Đồng Sống Vui Du Lịch
   1:30 PM PVTM: Bio Max Bước Vào Vườn Thơ Mỗi Tuần Một Sáng Tác Nhạc Trẻ Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Nhạc Đức Cường Pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Nghệ Sĩ Đời Sống PVTM: Façade//Chương trình Tạp Ghi PVTM: Precious Realty//PVTM: Cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Nhạc Ngoại Quốc//PVTM: Teletron Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Chương trình Mẹo Vặt Gia Chánh – Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   6:00 PM Luật Pháp - LS David Vương //Nhạc Tình Thế Giới Địa Ốc và Tài Chánh – Hạnh Đào Phỏng vấn Hội Chợ Việt Fest Nhạc Tình Thế Giới Luật Pháp - LS David Vương // Nghệ sĩ đời sống
   7:00 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 14/09/2019 RSH Chúa Nhật 15/09/2019
  7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông 9:00 AM Y Học Thường Thức
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Pvtm: I Singtech 10:30 AM Chương trình Tạp Ghi
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron//Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống //PVTM: Teletron
  12:30 PM Góc Vườn Quê Hương 12:30 PM Nhạc Yêu Cầu
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//PVTM: Teletron
  2:30 PM Sống Khỏe – BS Phạm Ánh 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Diễn Đàn Hội Văn Hóa KH 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Hòa Ca Cổ Nhạc 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Chương trình Nhạc Trẻ 5:00 PM Nhạc Ngoại Quốc//Chuyện Hay Ý Đẹp
  6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  6:30 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi 6:30 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
  7:30. PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh