s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 01/03/2021 Thứ Ba 02/03/2021 Thứ Tư 03/03/2021 Thứ Năm 04/03/2021 Thứ Sáu 05/03/2021
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng Thời Gian Bạn Có Biết Tạp Ghi Thời Sự Tác Phẩm Tác Giả Tiếng Thời Gian
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Chuyện Hay Ý Đẹp
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Nha Khoa trong ĐS Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Nhãn Khoa TT Bình Luận Thời Sự Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM Đáp Lời Sông Núi Chuyện Hay Ý Đẹp Hội Thoại Quân Lực – Đinh Hùng Cường Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Bước Vào Vườn Thơ Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Thế Giới & Nha Khoa//Chương trình Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Đáp Lời Sông Núi//Nhạc Tình Thế Giới Sưu Tầm Đó Đây//Nhạc Đức Cường PVTM: HP Financial// PVTM: Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Nghệ Sĩ Đời Sống Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Chương trình Gia Chánh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM PVTM: Dignity Đáp Lời Sông Núi PVTM: HP Financial PVTM: Dignity PVTM: HP Financial
   6:00 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 27/02/2021 RSH Chúa Nhật 28/02/2021
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Sắc Đẹp – BS Nguyễn Hùng Anh 9:00 AM Chương trình Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Tiếng Thời Gian 10:30 AM Nhạc Tình Thế Giới
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron//Luật Pháp Phổ Thông 11:00AM Nhạc Yêu Cầu
  12:30 PM Chương trình Sống Vui Mỗi Ngày 12:20 PM PVTM Teletron//Chương trình Thuốc Tây
  1:30 PM PVTM: Quốc Việt //PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Truyện Ngắn 2:30 PM Hội Thoại Sài Gòn Xưa
  3:30 PM Hoà Ca Cổ Nhạc 3:00 PM Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Chương trình Nhạc Yêu Cầu 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Đáp Lời Sông Núi 4:50 PM Đáp Lời Sông Núi // Nhạc Yêu Cầu
  6:15 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 6:15 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh