s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 21/06/2021 Thứ Ba 22/06/2021 Thứ Tư 23/06/2021 Thứ Năm 24/06/2021 Thứ Sáu 25/06/2021
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:10 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Nhạc tuyển Tiếng Thời Gian Bạn Có Biết Nhạc Tình Thế Giới Bạn Có Biết Đoản Khúc Cho Tình Yêu
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Tiếng Thời Gian
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Góc Vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Hội Thoại Gây Quĩ – Xây Dựng Tượng Đài
   1:30 PM Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Hội Thoại Quân Lực – Đinh Hùng Cường Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Nhạc Xứ Người Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM Thế Giới Nha Khoa//Chương trình Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Đáp Lời Sông Núi// Di Trú – Nam Lộc An Toàn 24/07 / Tác Giả Tác Phẩm //PVTM: Cốt Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Tài Chánh & Địa Ốc – Loan Factory Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng//PVTM: Dignity Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Chương trình Gia Chánh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Luật Pháp – LS Paul Moody Nhạc Đức Cường PVTM: BX Financial PVTM: Phân Vi Sinh PVTM: BX Financial
   6:00 PM Bài Đọc Tâm Hồn Cao Thượng Bài Đọc Tâm Hồn Cao Thượng Bài Đọc Tâm Hồn Cao Thượng Bài Đọc Tâm Hồn Cao Thượng Bài Đọc Tâm Hồn Cao Thượng
   6:30 PM Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh Phát Lại Chương Trình Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 19/06/2021 RSH Chúa Nhật 20/06/2021
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông – BS Hoàng Ngọc Giao 9:00 AM Y Học Thường Thức – BS Nguyễn Văn Vân
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc tuyển Tiếng Thời Gian 10:30 AM PVTM: Dignity
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh//Nhạc Yêu Cầu 11:00AM Nhạc Yêu Cầu
  12:30 PM Chương trình Y Tế - DS Nguyễn Phương Ninh 12:30 PM Nha Khoa trong ĐS
  1:30 PM PVTM: Quốc Việt 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Sống Khoẻ - BS Phạm Ánh 2:30 PM Hội Thoại Sài Gòn Xưa
  3:30 PM Nhạc Yêu Cầu 3:00 PM Chương trình Sức Khỏe Tinh Thần
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Đáp Lời Sông Núi 4:50 PM Nhạc Yêu Cầu // Đáp Lời Sông Núi
  6:00 PM Bài Đọc – Tâm Hồn Cao Thượng 6:00 PM Bài Đọc – Tâm Hồn Cao Thượng
  6:30 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh 6:30 PM Phát Lại Chương trình Phát Thanh