s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 14/09/2020 Thứ Ba 15/09/2020 Thứ Tư 16/09/2020 Thứ Năm 17/09/2020 Thứ Sáu 18/09/2020
   7:15 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM PVTM: Hải Lê Tạp Ghi Thời Sự Sưu Tầm Đó Đây Tác Phẩm Tác Giả Tiếng Thời Gian
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm Cùng Đài 900 Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Tiết Kiệm Cùng Đài 900AM PVTM: Hải Lê
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Nha Khoa trong Đời Sống Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD Hội Thoại Census Hội Thoại DP
   1:30 PM PVTM: BPSOS Hội Thoại Covid 19 Hội Thoại Quân Lực Hội Thoại Covid 19 Nhạc Đức Cường
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM PVTM: Senior Health PVTM: Van Academy Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr2//Hương Thơm Cuộc Sống
   3:00 PM Chương trình Tâm Tình NS Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao PVTM: Hải Lê // PVTM: Amerigroup PVTM: Hải Lê // PVTM: Van Academy PVTM: Van Academy // PVTM: Cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường PVTM: Hải Lê Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – Vivian Hằng Phan Gia Chánh – Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Tác Giả Tác Phẩm Nghệ Sĩ Đời Sống PVTM: HP Financial PVTM: Dignity PVTM: HP Financial
   6:00 PM Luật Pháp – LS David Vương – Moody//TGKB Loan Factory Chương trình Điện Toán Chương trình Gia Cư Luật Pháp – LS David Vương – Moody//Nhạc Xứ Người
   7:00 PM Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi
   7:30 PM Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh Thời Tiết – Chấm Dứt Phát Thanh
 •   Thứ Bảy 12/09/2020 RSH Chúa Nhật 13/09/2020
  7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:35AM Về với chân tâm 7:35AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Sắc Đẹp – BS Hùng Anh 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Tiếng Thời Gian 10:30 AM Chuyện Hay Ý Đẹp
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu
  12:30 PM Chiếc Xe và Bạn//PVTM: Dignity 12:00 PM PVTM Teletron//Phỏng vấn Nhà Văn Phan Nhật Nam
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Y Khoa – Dược Sĩ Theresa Ngoan 2:30 PM PVTM: Teletron//Nhạc Minh Thư
  3:30 PM PVTM: HP Financial//Nhạc Tình Thế Giới 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tiếng Hát Trên Làn Sóng 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Bạn Có Biết// Đáp Lời Sông Núi 5:00 PM Truyện Ngắn – Trần Hồng Vân
  6:30 PM Nhạc Yêu Cầu 6:00 PM Đáp Lời Sông Núi// Nhạc Yêu Cầu
  7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh