s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 23/11/2020 Thứ Ba 24/11/2020 Thứ Tư 25/11/2020 Thứ Năm 26/11/2020 Thứ Sáu 27/11/2020
   7:00 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay//PVTM: Dignity Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM PVTM: Đông Trùng Hải Lê Nhạc Quỳnh Lan PVTM: HP Financial Chuyện Hay Ý Đẹp – Lễ Tạ Ơn Bạn Có Biết
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm cùng Đài 900AM PVTM: Đông Trùng Hải Lê PVTM: Kim Anh Insurance Tiết Kiệm cùng Đài 900AM PVTM: Đông Trùng Hải Lê
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Hội thoại Đặc Biệt Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Hội thoại Đặc Biệt
   1:30 PM PVTM: Senior Health Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Hội Thoại Quân Lực – Đinh Hùng Cường Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Luật Pháp - LS David Vương Sưu Tầm Đó Đây Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr 2 //PVTM: Senior Health
   3:00 PM Garage Sale//PVTM: Teletron Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao PVTM: Đông Trùng Hải Lê//Di Trú – Nam Lộc PVTM: Đông Trùng Hải Lê //PVTM: Nam Lê Credit PVTM: HP Financial// PVTM: Quốc Việt// PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường PVTM: Địa Ốc – Loan Factory Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Tiếng Thời Gian Gia Chánh – Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 21/11/2020 RSH Chúa Nhật 22/11/2020
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình, tin tức đài Á Châu Tự Do 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình, tin tức đài Á Châu Tự Do
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Sắc Đẹp – BS Nguyễn Hùng Anh 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM PVTM: Hồ Quang Phố 10:30 AM Nhạc Yêu Cầu
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron 11:30 AM Phát Lại Vấn Đề Hôm Nay
  11:45 PM Nhạc Yêu Cầu//PVTM:Dignity 12:20 PM PVTM Teletron//Chương trình Thuốc Tây
  1:30 PM PVTM: Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Sống Khỏe – BS Phạm Ánh 2:30 PM PVTM: Teletron//Nhạc Chuyển Mục
  3:30 PM Chương trình Truyện Ngắn 3:00 PM Phát Lại Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 4:50 PM Nhạc Minh Thư// Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh