s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 18/11/2019 Thứ Ba 19/11/2019 Thứ Tư 20/11/2019 Thứ Năm 21/11/2019 Thứ Sáu 22/11/2019
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Hội thoại Bầu Cử Hội thoại Bầu Cử Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Sưu Tầm Đó Đây Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Nhạc Quốc Tế PVTM: Ising Tech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tác Giả Tác Phẩm Bạn Có Biết Tạp Ghi Thời Sự Ký Sự Việt Nam Mỗi Tuần Sáng Tác
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Góc Vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD Diễn Đàn HĐĐDCĐ Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM PVTM: Bio Max Bước Vào Vườn Thơ//PTVM: United Health Đáp Lời Sông Núi PVTM: Amerigroup Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Luật Pháp - LS David Vương Pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Phỏng vấn Thánh Nhạc Cecilia Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Gây Quĩ Tu Học//Di Trú – Nam Lộc PVTM: Facade //PVTM: Senior Health PVTM: Precious Realty// Luật Pháp - LS David Vương
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Tài Chánh Địa Ốc Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan PVTM: Cốt Quốc Việt//Teletron //Gia Chánh – Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 16/11/2019 RSH Chúa Nhật 17/11/2019
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông – BS Phạm Hữu Tâm 9:00 AM Y Học Thường Thức – BS Nguyễn Văn Vân
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Pvtm: I Singtech 10:30 AM Tạp Ghi Thời Sự
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron//Nhạc Yêu Cầu 11:30 AM Nhạc Yêu Cầu//PVTM: Teletron
  12:30 PM Phỏng Vấn Hội Chợ Tạ Ơn 12:30 PM Phát Lại Tin Tức Mình
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//PVTM: Teletron
  2:30 PM Phát Lại Vấn Đề Hôm Nay 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Nghệ Sĩ Đời Sống 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00 PM " " 5:00 PM Nhạc Yêu Cầu
  5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh