s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 25/01/2021 Thứ Ba 26/01/2021 Thứ Tư 27/01/2021 Thứ Năm 28/01/2021 Thứ Sáu 29/01/2021
   7:15 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng Thời Gian Bạn Có Biết PVTM: HP Financial Tác Phẩm Tác Giả Nhạc Tình Thế Giới
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Minh Thư Tiết Kiệm cùng Đài 900AM Sưu Tầm Đó Đây
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Hội Thoại Đặc Biệt Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Hội Thoại Đặc Biệt
   1:30 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Hội Thoại Quân Lực – Đinh Hùng Cường Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Luật Pháp - LS David Vương Bước Vào Vườn Thơ Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Garage Sale Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Nhạc Đức Cường//Di Trú – Nam Lộc Nghệ Sĩ Đời Sống//PVTM: Nam Lê Credit PVTM: HP Financial// PVTM: Quốc Việt
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Tài Chánh Địa Ốc – Loan Factory Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Gia Chánh Chay//PVTM: Teletron
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 23/01/2021 RSH Chúa Nhật 24/01/2021
  7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Nhạc Yêu Cầu 9:00 AM Nhạc Tình Thế Giới
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Tác Giả Tác Phẩm 10:30 AM Nhạc Yêu Cầu
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron// Luật Pháp Phổ Thông 11:30AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  12:30 PM Chương trình Sống Vui Mỗi Ngày 12:20 PM PVTM Teletron//Chương trình Thuốc Tây – DS Theresa Ngoan
  1:30 PM PVTM: Quốc Việt 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Phát Lại Phỏng Vấn Hội Thoại Đặc Biệt 2:30 PM PVTM: Teletron//Hội Thoại Sài Gòn Xưa
  3:30 PM Chương trình Hòa Ca Cổ Nhạc 3:00 PM Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 4:50 PM Nhạc Yêu Cầu // Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh