s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 20/05/2019 Thứ Ba 21/05/2019 Thứ Tư 22/05/2019 Thứ Năm 23/05/2019 Thứ Sáu 24/05/2019
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ//Tiếng thời gian Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Sưu Tầm Đó Đây Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan Nhạc Ngoại Quốc Nhạc Minh Thư PVTM: Ising Tech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM PVTM: Health Plan Chương trình Đặc Biệt Chương Hay Ý Đẹp Chương trình Di Trú với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Nha Khoa trong Đời Sống Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM Bạn Có Biết PVTM: Teletron// Nhạc Xứ Người – Lời Xứ Ta Mỗi Tuần Một Sáng Tác Nhạc Đức Cường Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM PVTM: Alkanline Pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2 Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM PVTM: Amerigroup //PVTM: Amerigroup Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Garage Sale Thế giới kỳ bí//Khúc Hát Trong Chiều PVTM: Precious Realty//PVTM: Cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Địa Ốc và Tài Chánh Gia Chánh – Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Luật Pháp - LS David Vương //Nhạc Tình Thế Giới Chiếc xe và Bạn Địa Ốc và Tài Chánh Diễn Đàn Mẹo Vặt Luật Pháp - LS David Vương // Nhạc Tình Thế Giới
   7:00 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 25/05/2019 RSH Chúa Nhật 26/05/2019
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình// Á Châu Tự Do// Về với chân tâm 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình// Á Châu Tự Do
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Y Học Phổ Thông 9:00 AM Vấn Đề Hôm Nay
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Pvtm: I Singtech 10:30 AM Chuyện Hay Ý Đẹp
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron//Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu //PVTM: Teletron
  12:30 PM Chương trình tìm hiểu Medicare 12:30 PM Chương trình Thuốc Tây
  1:30 PM PVTM : Nước cốt Quốc Việt//Hoa Thơm Trong Ngày 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//PVTM: Teletron 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//PVTM: Teletron
  2:30 PM Chương trình Đặc Biệt 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Hòa Ca Cổ Nhạc 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn Xã Hội 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu// Tin Tức Mình
  5:30 PM Chương trình Nhạc Trẻ 5:30 PM Truyện Ngắn
  6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 6:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  6:30 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi 6:30 PM Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
  7:30. PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh