s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 20/11/2017 Thứ Ba 21/11/2017 Thứ Tư 22/11/2017 Thứ Năm 23/11/2017 Thứ Sáu 24/11/2017
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng thời gian Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan Nhạc ngoại quốc với Hà Như Pvtm: Teletron Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Chuyện Hay Ý Đẹp Pvtm: Teletron Tác giả tác phẩm Nhạc tuyển với Minh Thư PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình luật pháp : LS David Vương – Paul Moody Tình Yêu & Gia Đình Thẻ Vàng – Mai Ngọc Bảo Phỏng vấn Hội Chợ Tạ Ơn Những năm tháng vui chơi
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Teletron//Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Sưu tầm đó đây Pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2 Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Văn Lang – IPA Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Tax & Audit Pvtm: Teletron// CTĐB: Lễ Tạ Ơn PVTM: Precious Realty // Pvtm: Teletron
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường// Pvtm: Teletron Chương trình Nha Khoa – NS Lê Quang Trường Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng// Pvtm: Teletron Tiếng thời gian – Tạ Ơn Gia Chánh – Mary Linh// Pvtm: Teletron
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 18/11/2017 RSH Chúa Nhật 19/11/2017
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30 AM Về với chân tâm 7:30 AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Nhạc tuyển Tiếng Thời Gian 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Y Học Phổ Thông - BS Hoàng Ngọc Giao 9:00 AM Y Học Thường Thức – BS Nguyễn Văn Vân
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Pvtm:Teletron 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Pvtm: Teletron// Chuyện Hay Ý Đẹp
  12:30 PM Chương trình Luật Pháp – LS David Vương 12:30 PM Nhạc yêu cầu
  1:00PM Chương trình Góc Vườn Quê Hương 1:30 PM Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//Pvtm: Teletron
  2:30 PM Pvtm: Van Academy 2:30 PM Nhạc ngoại quốc với Hà Như
  3:00 PM Chương trình Tác Giả Tác Phẩm 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  3:30PM Phỏng vấn chùa Liên Hoa – Lễ Húy Nhật cố HT Thích Hộ Giác 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  4:30PM Chương trình Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 5:00 PM Nhạc tuyển với Minh Thư
  5:30PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh