s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 16/07/2018 Thứ Ba 17/07/2018 Thứ Tư 18/07/2018 Thứ Năm 19/07/2018 Thứ Sáu 20/07/2018
   7:00 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Tiếng Thời Gian Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Ngoại Quốc Nhạc Minh Thư Mỗi tuần một sáng tác//PVTM: M.Benz
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Nhạc Tình Thế Giới PVTM: RA Realty Chuyện Hay Ý Đẹp Chương trình Đặc Biệt PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình An Toàn 24/07 Tình Yêu & Gia Đình Diễn Đàn IMD Diễn Đàn HĐĐDCĐ Chương trình Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Sưu tầm đó đây PVTM: Teletron//Pvtm: Supplement Depot Tác giả tác phẩm Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Chương trình Hội Thoại Liên Tôn PVTM: Vita Đẹp// PVTM: Bio Mr 2 Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Vita Đẹp// PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM PVTM: Mỹ phẩm Hạnh Lê at 3:30PM//Chương trình Tình Khúc Yêu Thương Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Garage Sale PVTM: Facade // PVTM: Mỹ phẩm Hạnh Lê PVTM: Precious Realty//Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Kế Hoạch Tài Chánh GĐ Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Diễn đàn Mẹo Vặt Gia Chánh – Mai Hải
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM NBTT NBTT NBTT NBTT NBTT
   6:00 PM Chương trình Luật Pháp – LS David Vương Luật Pháp & Tình Thương – LS Vivian Hằng Phan Chương trình Gia Cư Luật Di Trú và Nhập Tịch – Ls Thiên Trang – Kevin Phạm Luật Pháp - LS David Vương// Chương trình Đặc Biệt
   7:00 PM Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu Thông Báo – Nhịp Cầu Thân Yêu
   7:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 14/07/2018 RSH Chúa Nhật 15/07/2018
  7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:00AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30 AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM PVTM: Gangnam Beauty// Nhạc Tiếng Thời Gian 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Sắc Đẹp – BS Hùng Anh 9:00 AM Chuyện Hay Ý Đẹp//Tường Trình Chung Kết Túc Cầu Thế Giới 2018
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Tường Trình Chung Kết Túc Cầu Thế Giới 2018
  11:00 AM Chương trình Đặc Biệt// Pvtm: Teletron 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu
  11:30 AM M.Hòa tường trình biểu tình// Chương trình Nhạc Yêu Cầu 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Chương trình Chiếc Xe và Bạn 12:30 PM Phát Lại Vấn Đề Hôm Nay
  1:30 PM Nhạc ngoại quốc với Hà Như 1:30 PM Chương trình Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Chương trình Tác Giả Tác Phẩm 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:00 PM Diễn đàn Văn Hóa Khoa Học 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:00 PM Chương trình Tiếng Hát Trên Làn Sóng 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  5:00PM Chương trình Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 5:00 PM Phát lại Tin Tức Mình
  6:00PM Thông Báo Lần 3 6:00 PM Thông Báo Lần 3
  6:30PM Nhạc Yêu Cầu 6:30 PM Nhạc Yêu Cầu
  7:30PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 7:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh