s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 14/01/2019 Thứ Ba 15/01/2019 Thứ Tư 16/01/2019 Thứ Năm 17/01/2019 Thứ Sáu 18/01/2019
   7:15 AM Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương Điểm báo địa phương
   7:30 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa tường trình SHCĐ// Tiếng thời gian Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Sưu Tầm Đó Đây Nhạc Quỳnh Lan Nhạc Ngoại Quốc Nhạc Minh Thư PVTM: I Singtech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Nhạc Tình Thế Giới Chương trình Đặc Biệt Nhạc Nguyễn Đức Cường Di Trú với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Góc vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Diễn Đàn HĐĐDCĐ Những Năm Tháng Vui Chơi
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Chuyện Hay Ý Đẹp Pvtm: Supplement Depot Nhạc Xứ Người Lời Xứ Ta Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Chương trình Bạn Có Biết PVTM: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành PVTM: Vita Đẹp// PVTM: Bio Mr 2
   3:00 PM Chương trình Luật Pháp – LS David Vương//Tác giả tác phẩm Di trú và Nhập Tịch Hội Thoại Liên Tôn//PVTM: Teletron PVTM: Mỹ Phẩm Facade //Amerigroup PVTM: Precious Realty// Chương trình Luật Pháp – LS David Vương
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Luật Pháp & Tình Thương Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Di Trú – LS Thiên Trang Gia Chánh//PVTM: Nước Cốt Quốc Việt
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều - NBTT Bản Tin lúc 5h chiều - NBTT Bản Tin lúc 5h chiều - NBTT Bản Tin lúc 5h chiều - NBTT Bản Tin lúc 5h chiều - NBTT
   5:45 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 12/01/2019 RSH Chúa Nhật 13/01/2019
  7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình// Về với chân tâm 7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình// Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc chọn lọc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Sắc Đẹp – BS Hùng Anh 9:00 AM Chương trình Tin Tức Mình
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Pvtm: I Singtech 10:30 AM Nhạc Ngoại Quốc
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// Nhạc Yêu Cầu 11:00 AM Nhạc Yêu Cầu//PVTM: Teletron
  12:30 PM Chiếc Xe và Bạn 12:30 PM Sống Vui Du Lịch
  1:30 PM PVTM : Nước cốt Quốc Việt 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu// PVTM: Teletron 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu// PVTM: Teletron
  2:30 PM Diễn Đàn Văn Hóa Khoa Học 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Tiếng Hát Trên Làn Sóng 3:00 PM Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  4:30 PM Nhạc Yêu Cầu 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu//Nhạc Yêu Cầu
  5:45PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 5:45 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh