s5 logo
bannerthroughoureyes

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 20/01/2020 Thứ Ba 21/01/2020 Thứ Tư 22/01/2020 Thứ Năm 23/01/2020 Thứ Sáu 24/01/2020
   7:15 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM Hội thoại Bầu Cử Vấn Đề Hôm Nay//PVTM: Gangnam Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay//PVTM: Gangnam Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM PVTM: Hải Lê PVTM: Hải Lê PVTM: Hải Lê PVTM: Hải Lê PVTM: Isingtech
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM PVTM: Teletron Nhạc Quỳnh Lan PVTM: Teletron PVTM: DDT Inv PVTM: Hải Lê
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Góc Vườn Quê Hương Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Thẻ Vàng Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Tin Tức Mình
   1:30 PM Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Đáp Lời Sông Núi Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Luật Pháp - LS David Vương Pvtm: Vita Đẹp Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Nghệ Sĩ Đời Sống//PVTM: Van Academy Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao PVTM: Van Academy //Di Trú với Nam Lộc Học Viện Công Dân// PVTM: Van Academy PVTM: Precious Realty// Luật Pháp - LS David Vương
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Chương trình Địa Ốc Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Luật Pháp & Tình Thương – Vivian Hằng Phan PVTM: Cốt Quốc Việt//Teletron //Gia Chánh – Mary Linh
   5:00 PM Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 25/01/2020 RSH Chúa Nhật 26/01/2020
  7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30AM Về với chân tâm 7:30AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Tin tức đài VOA 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Nhạc Quỳnh Lan 8:30 AM Thánh Ca Tin Mừng
  9:00 AM Chương trình Y Học Phổ Thông – BS Phạm Hữu Tâm 9:00 AM Nghệ Sĩ Đời Sống
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM PVTM: Isingtech 10:30 AM Chuyện Hay Ý Đẹp//Nhạc Yêu Cầu
  11:00 AM Kinh Tế Tài Chánh// PVTM: Teletron//Nhạc Yêu Cầu 11:30 AM Phỏng Vấn Hội Quảng Nam – Đà Nẵng
  12:30 PM Nét Đẹp Quê Hương//Nhạc Tình Thế Giới 12:30 PM Chương trình Thuốc Tây
  1:30 PM PVTM: Nước cốt Quốc Việt//PVTM: Teletron 1:30 PM Chương trình Phật Giáo chùa Liên Hoa
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu//PVTM: Teletron
  2:30 PM Bước Vào Vườn Thơ//Tiếng Thời Gian 2:30 PM Nhạc Minh Thư
  3:30 PM Tâm Tình Nghệ Sĩ 3:00 PM Phát lại – Tình Yêu Gia Đình
  4:30 PM Tuổi Trẻ Vấn Nạn XH 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu//Nhạc Yêu Cầu
  5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh