s5 logo

Schedule - Chương Trình Phát Thanh

  • Giờ TX Thứ Hai 11/12/2017 Thứ Ba 12/12/2017 Thứ Tư 13/12/2017 Thứ Năm 14/12/2017 Thứ Sáu 15/12/2017
   7:15 AM Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền Điểm báo 2 miền
   8:00 AM Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh Nhật Báo Truyền Thanh
   8:30 AM M.Hòa SHCTQ Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay Vấn Đề Hôm Nay
   9:30 AM VOA VOA VOA VOA VOA
   10:00 AM THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
   10:30 AM Pvtm: Teletron Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan Nhạc ngoại quốc với Hà Như Nhạc tuyển với Minh Thư Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
   11:00 AM Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do Á Châu Tự Do
   11:30AM Tiếng thời gian Chuyện Hay Ý Đẹp Chương trình Bạn Có Biết Di Trú Với Nam Lộc PVTM : BS Phạm Hoàng Trung
   12:00PM Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa Thời Sự Buổi Trưa
   12:30PM Chương trình luật pháp : LS David Vương – Paul Moody Tình Yêu & Gia Đình Chương trình Khu Thương Mại Quốc Tế IMD Nha Khoa Trong Đời Sống Những năm tháng vui chơi – BS Nguyễn Văn Thuần
   1:30 PM Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot Pvtm: Supplement Depot
   2:00 PM THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2 THÔNG BÁO lần 2
   2:30 PM Chương trình Địa Ốc Apogee Pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2 Phát Thanh Phật Giáo Phát Thanh Tin Lành pvtm: Vita Đẹp// Pvtm: Bio Mr 2
   3:00 PM Sưu Tầm Đó Đây Di Trú & Luật pháp - LS Michael Cao Chương trình Điện Toán – Ngô Quang Tín Pvtm: Facade// Pvtm: Van Academy PVTM: Precious Realty //Chương trình Garage Sale
   4:00 PM Tự do luật pháp - LS Phan Quốc Cường Luật pháp và tình thương – LS Vivian Hằng Phan Luật Pháp & Đời Sống - LS Tom Tùng Hoàng Di trú và Luật pháp – Thiên Trang & Kevin Phạm Gia Chánh – Mai Hải
   5:00 PM Pvtm: Teletron//Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều Bản Tin lúc 5h chiều
   5:30 PM Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh Thời tiết – Chấm dứt phát thanh
 •   Thứ Bảy 09/12/2017 RSH Chúa Nhật 10/12/2017
  7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình 7:15AM Thời tiết, giới thiệu chương trình
  7:30 AM Khai tâm thiền 7:30 AM Tin tức đài VOA
  8:00AM Về với chân tâm 8:00 AM Liên Hiệp Tin Lành
  8:30 AM Tin tức đài VOA 8:30 AM Thánh ca tin mừng
  9:00 AM Chương trình Sắc Đẹp – BS Nguyễn Hùng Anh 9:00 AM Y Học Thường Thức – BS Lê Huy Minh
  10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 10:00 AM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  10:30 AM Nhạc chọn lọc với Quỳnh Lan 10:30 AM Nhạc chủ đề Nguyễn Đức Cường
  11:00 AM Kinh tế tài chánh 11:00 AM Chương trình nha khoa
  11:30 AM Pvtm:Teletron 11:30 AM NS Phạm Đại
  12:00 PM Chương trình phật giáo TX 12:00 PM Pvtm: Teletron
  12:30 PM Chương trình Luật Pháp – LS David Vương 12:30 PM Rerun Chương trình Phân Tích Thời Sự
  1:00PM Chương trình Góc Vườn Quê Hương 1:30 PM Phát lại - Đài Phật Giáo Paris
  2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu 2:00 PM Thông Báo - Nhịp Cầu Thân Yêu
  2:30 PM Luật Pháp và Tình Thương - Vivian Hằng Phan 2:30 PM Nhạc ngoại quốc với Hà Như//Phát lại - Tình Yêu & Gia Đình
  3:20PM Diễn đàn Văn Hóa Khoa Học 4:00 PM Chương trình công giáo tin yêu
  4:15PM Tiếng Hát Trên Làn Sóng 5:00 PM Nhạc tuyển với Minh Thư
  5:00PM Pvtm: Teletron// Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh 5:30 PM Thời tiết – Chấm Dứt Phát Thanh